Voorwoord 24 maart 2024

maart 20, 2024

Voorwoord 24 maart 2024

Liefde op een ezel

Als je wil weten wie God is, kijk dan naar Jezus. Jezus weet wat Hij zal meemaken, maar hij weet ook dat zijn leerlingen straks moeten doormaken wanneer ze van Hem worden gescheiden. Eerst als Hij gevangen wordt genomen, dan als Hij sterft aan het kruis. Maar ook daarna, wanneer Hij is opgestaan en terugkeert naar zijn Vader in de Hemel. Zij moeten het doen met een grote lege plek in hun midden. Dan zijn ze even vergeten wat Jezus hen heeft gezegd: heb lief!
In die onvoorwaardelijke liefde van Jezus zien we de verbinding van God met de mensen.
En die Liefde voor de mensen, voor jou en voor mij draagt Jezus op een ezel de wereld in. Het gaat niet om macht of eigenbelang, Jezus eist die liefde niet voor zichzelf op, maar Hij draagt Liefde uit in de wereld. De liefde die het hart is van de goede boodschap van God. Deze liefde mogen wij in de kleine wereld om je heen ook uitdragen zodat ook anderen daarvan blij worden. En dan bedoel ik niet dat je iedereen maar aardig moet vinden. Het zijn ook geen likes op FB. Liefde van Jezus zoekt het hart van de ander. Dat is dus geen zoete suikerbom, maar liefde van een heel ander kaliber. Wil je weten wie God is? Kijk dan naar de liefde van Jezus voor jou. En als er dan iemand is die jou helpt? Dan zie je weer iets van God! Dat hebben wij al die weken op weg naar Pasen gehoord: “Goed dat jij er bent!”
En Jezus laat aan de mensen zien dat Hij jouw koning is van innerlijke vrede en blijheid. Wat je ook meemaakt. Want Jezus gaat ‘heel’ veel meemaken. Dat gaan wij de komende week beleven. Maar al moet je soms door het donker heen, je mag uitkijken naar het licht van Pasen, het feest van het leven omdat Jezus door de diepste diepte is heen gegaan en de grootste vijand, de dood, overwonnen heeft. Leve de Koning van je hart. Hosanna. 

ds. Rianne Noordzij

 

Meer berichten