Weeknieuws 24 maart 2024

maart 20, 2024

Weeknieuws 24 maart 2024

Zondag 24 maart    
10.00 uur Oude Kerk           ds. B.W.J. de Ruyter
19.00 uur Oude Pastorie     ds. B.W.J. de Ruyter, kerkgesprek

Maandag 25 maart
19.30 uur Oude Kerk           ds. B.W.J. de Ruyter, R.K. pastor,
Dienst van Verzoening en Gebed,
M.m.v. Te Deum Laudamus, oecumenische viering

Dinsdag 26 maart
19.30 uur Oude Kerk           Lekenvoorganger, Stille Week, oecumenische viering

Woensdag 27 maart
19.30 uur Oude Kerk           Lekenvoorganger, Stille Week, oecumenische viering

Donderdag 28 maart           Witte Donderdag
19.30 uur Oude Kerk           ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, Viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 29 maart                  Goede Vrijdag
19.30 uur Oude Kerk           ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege
19.30 uur Singelhof             ds. B.W.J. de Ruyter, avondmaalsviering voor ouderen

Zaterdag 30 maart              Stille Zaterdag
21.30 uur Oude Kerk          ds. B.W.J. de Ruyter, paaswake


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 24 maart

Bij de dienst
Organist
Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Tijs Nooteboom mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
6e zondag in de 40-dagentijd – Palmpasen
Wat een feest! Hoe klinkt het als heel veel mensen heel hard juichen? Probeer het met elkaar:
tel tot drie en dan juicht iedereen zo hard als hij kan. Toen Jezus binnenkwam in Jeruzalem,
juichten de mensen ook voor hem. Vandaag juichen wij met hen mee. Wat een feest! Maar
tegelijk is het ook het begin van de Stille Week, waarin we Jezus’ lijden en sterven zullen
gedenken. Het is dus een zondag met verschillende gevoelens.

24 maart Palmpasen!
Kom jij met Palmpasen ook naar de Oude Kerk? Tijdens Kinderkerk mag je jouw eigen
Palmpasenstok versieren. We maken een optocht door de kerk en roepen ‘Hosanna’, net als de
mensen riepen toen Jezus als koning op een ezel Jeruzalem binnen reed.
Fijn als jij er ook bent!
Groetjes van de leiding van de Kinderkerk.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: PKN missionair werk en kerkgroei en algemeen kerkelijk
werk.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Toelichting zondag 24 maart: Het paasverhaal voor heel Nederland
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen
Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt
de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn.
Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland,
waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van
Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een
magazine en online.
Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten
in het hele land.

Pastoraat

Omzien naar elkaar
Dicky Jordaan uit de Singelhof is in afwachting van opname in een hospice.

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van de afgelopen week, met de
hartelijke groeten, gebracht naar mevr. S. Graveland in de Marnix revalidatie te Vlaardingen
en met de hartelijke felicitaties naar mevr. A. Rensen – van Winsen, in de Vloot te Maassluis.
Zij heeft op 12 maart de leeftijd van 90 jaar bereikt.


Activiteiten

Inleveren kopij ‘Op Weg’
Nog tot en met maandagavond 25 maart is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het april
nummer van Op Weg.
E-mail: opweg@pg-maasland.nl
Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

Wandelen in de 40-dagentijd
In de 40-dagentijd wordt er weer elke dag, met uitzondering van de zondag, gewandeld in
Midden-Delfland. We beginnen om 09.00u en na een korte gebedsviering gaan we op weg
voor een wandeling van ongeveer 30 minuten.
We praten na over de lezingen of gewoon over het weer van de dag. Na afloop drinken we
gezamenlijk een kopje koffie/thee. Je hoeft je niet van te voren op te geven. In Maasland
vertrekken we altijd vanuit parochiecentrum De Link en eindigen we om beurten in De Link,
de Oude Kerk of de schietvereniging.
Vrijdag         22        Den Hoorn
Zaterdag      23       Schipluiden
Maandag     25        Maasland
Dinsdag       26        Den Hoorn
Woensdag   27        Schipluiden
Donderdag   28       Maasland
Vrijdag         29       Den Hoorn
Zaterdag      30       Schipluiden
Maandag      1        Maasland

PCOB Maasland-Schipluiden Ontmoetingsmiddag op dinsdag 26 maart 2024
Passie en Pasen in de St. Jan te Gouda.
Deze middag is onze gastspreker de heer Maurits Tompot, oud koster van de St. Jan te Gouda,
met een lezing over “Passie en Pasen in de St. Jan”. We krijgen schitterende beelden te zien
van de Goudse Glazen in de St. Jan en de verhalen die daar bij horen.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 26 maart in ‘Singelhof”.
Aanvang 14.30 uur en de zaal is om 14.00 uur open, de koffie of thee staat dan al klaar.

 

 

 

 Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten