Weeknieuws 12 mei 2024

mei 8, 2024

Weeknieuws 12 mei 2024

Zondag 12 mei
10.00 uur Oude Kerk ds. S.Tj. van der Hauw, Noordgouwe


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 12 mei

Organist
Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Het is niet bekend wie de kaars zal aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Handelingen 1:15-26. Leerling gezocht.
Omdat Judas er niet meer is, moet een nieuwe leerling
gekozen worden: Mattias of Justus? Het lot wijst Mattias
aan.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Stichting Elim en algemeen kerkelijk werk.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Omzien naar elkaar
Lizette Engelberts is afgelopen week geopereerd. Momenteel ligt zij voor herstel in het
ziekenhuis. Stuurt u een kaartje ter bemoediging?
Reinier de Graaf Gasthuis, afdeling 3G k. 198, Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft.

Wij gedenken
Dinsdag 23 april overleed Lena Janna van de Wetering-van der Gaag. Het ging al enige tijd
niet goed met Leni. Ze werd opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Daar
werd na een periode van onderzoeken duidelijk dat verder medisch ingrijpen geen zin meer
had. In afwachting van overplaatsing naar elders is ze overleden.
Leni was geboren in Honselersdijk. Ze had vier zussen en twee broers. In 1963 leerde ze
Henk kennen op een druivenfeest. In 1966 trouwden ze. Dankzij het werk van Henk kwamen
zij in Maasland wonen aan de Gasper van Egmontstraat. Daar zijn zij verder altijd blijven
wonen. Leni en Henk kregen twee kinderen: Harry en Diana.
Leni zat veertig jaar op het Westlands Dameskoor. Ze kon goed luisteren. Ze legde makkelijk
contact met anderen. Henk, de kinderen en kleinkinderen konden altijd op haar rekenen.
In de afscheidsdienst op woensdag 1 mei in crematorium De Dijk in Maassluis lazen we
Psalm 84. Leni en Henk waren trouwe kerkgangers. Maar ook zelf probeerde zij in haar leven
een plaats te bieden waar anderen op adem konden komen.
Leni is 81 jaar geworden.
Wim de Ruyter

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van afgelopen week, met onze
hartelijke felicitaties, gegaan naar dhr. S. Dessi en mevr. P.S. Dessi – van Gaalen, Heemraad
35, zij waren 2 mei 50 jaar getrouwd en met de hartelijke groeten naar mevr. E.F. Verduijn –
Koppenol, ‘s Herenstraat 77. De bloemen uit de Singelhofdienst zijn, met de hartelijke
groeten, gebracht naar mevr. Sas, Hofsingel 164.

DORCAS zamelt weer in!!
Zaterdag 11 Mei tussen 10 en 12 uur staan we weer met de Dorcas bestelbus aan de Prinses
Beatrixlaan 9 in Maasland.
Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle schone textiel in
dichte zakken, schoenen, brillen, en mobiele telefoons .
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras,
geslacht of politieke overtuiging.
Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Koffiedrinken: 15 mei
Op elke derde woensdagochtend van de maand kunt u in de Oude Pastorie een kop koffie
drinken van 10.00 uur – 11.30 uur. Gezellig wat met elkaar kletsen met een lekkere kop koffie
en een heerlijk stuk koek. De eerst volgende keer is op woensdag 15 mei. U bent van harte
welkom!


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer