Voorwoord 12 mei 2024

mei 8, 2024

Voorwoord 12 mei 2024

Macht

Macht corrumpeert. Mensen die lang een bepaalde machtspositie hebben, veranderen. In meerdere
landen zijn daarom termijnen van bijvoorbeeld een presidentschap beperkt. Het gevaar is dat
mensen die te lang op een dergelijke plek zitten in hun afwegingen steeds meer het persoonlijke
belang voorop stellen. Dat dit de achterliggende drijfveer is van een aantal wereldleiders in de
huidige gespannen internationale situatie, is een terugkerend thema in de verslaggeving. Er moeten
impopulaire beslissingen genomen worden. Maar degenen die deze besluiten moeten nemen, doen
dat niet omdat dit het einde van hun carrière zou betekenen.
Aanstaande zondag is het Wezenzondag. Zo wordt de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren vaak
genoemd. In het evangelie naar Johannes zegt Jezus dat Hij zijn leerlingen na zijn vertrek niet als
wezen zou achterlaten. Zij zouden de Geest ontvangen. Maar in de Lucaanse voorstelling zitten er
tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Die Lucaanse chronologie is de basis van ons kerkelijke
jaar. Zo is de naam Wezenzondag ontstaan. Dergelijke aanduidingen zijn typisch het gevolg van het
combineren van gegevens uit twee verschillende evangeliën. Want bij zowel Matteüs als Johannes
ontvangen de leerlingen de Geest direct bij Jezus’ afscheid. In deze evangeliën vallen Hemelvaart en
Pinksteren dus samen.
Van meer betekenis is echter dat het met Hemelvaart om macht gaat. In de brief aan de Hebreeën is
de Hemelvaart een soort kroningsritueel. Jezus ontvangt alle macht in hemel en op aarde. Hij zit nu
immers aan de rechterhand van God. Wat de concrete betekenis is van deze geloofsvoorstelling, is
niet makkelijk onder woorden te brengen. Het betekende in ieder geval geen einde aan de strijd hier
op aarde.
Maar wat mij vooral raakt in het nadenken over de relatie God en macht, is de sturing die de traditie
geeft aan waarvoor Jezus macht krijgt. Macht is hier geen speeltje voor zelfbevestiging. Jezus krijgt
de macht tot heil van mensen. Wat dit ook in de concrete werkelijkheid moge betekenen, de
gedachte alleen al lijkt mij heilzaam. Er is een macht die geen ondergang brengt maar redding.

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer