Groene Kerk – Groen Geloven – Verborgen impact

augustus 25, 2022

Groene Kerk – Groen Geloven – Verborgen impact

“Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming…. Met deze activiteiten wil GroeneKerken geloofsgemeenschappen in hun kracht zetten om recht te doen aan en zorg te dragen voor Gods schepping.”

www.groenekerken.nl

Op 8 juni is een groep gemeenteleden bij elkaar gekomen om te bespreken of en hoe we als PGM een Groene Kerk kunnen worden. Het leverde interessante inzichten op én de motivatie om er verder mee aan de slag te gaan. Groene Kerk denken we op drie fronten inhoud te kunnen geven.

Als eerste hebben we de Kerkenraad en haar geledingen gevraagd het op te nemen in haar beleid, om dit vervolgens verder uit te dragen in allerlei onderdelen. Als tweede gaat Groene Kerk over onze kerkgebouwen en alles wat daarbij komt kijken. Denk aan energieverbruik, inkoop van diverse zaken, enzovoorts. Aan de kerkrentmeesters is dus gevraagd om het energiebeheer van de gebouwen en de inkoop verder tegen het licht te houden en ons daarover te informeren. Wat doen we al aan verduurzaming en wat kunnen we nog meer doen?

Als derde zien we de Groene Kerk vooral in perspectief van onze totale PGM met haar ca. 1.700 leden. EN dus willen wij u allen inspireren om mee te doen, ieder binnen de eigen mogelijkheden. Samen kunnen we een verschil maken! Andere kerkelijke gemeenten gingen ons voor, inmiddels zijn er bijna 400 groene kerken.

Maar hoe dan?

In het vorige nummer kondigden we aan dat we gaan vergroenen door te delen. Vanaf nu treft u in deze nieuwe rubriek een aantal groene onderdelen aan: een ‘groene tegeltjeswijsheid’, achtergrondinformatie, leestips en praktische tips op verschillende vlakken om onszelf te inspireren én het verschil te kunnen maken.

 

Tip: ontdek jouw verborgen impact op de planeet.

‘Mijn Verborgen Impact’ is een heel inspirerend boek wat laat zien waarmee wij in Nederland in brede zin de meeste (negatieve) impact veroorzaken. Het geeft veel relevante inzichten, mede adhv een test die niet alleen CO₂-uitstoot tijdens gebruik berekent, maar ook impact aan de andere kant van de wereld: tijdens productie, transport en afdanken, landgebruik, ontbossing en allerlei soorten vervuiling. Vele zaken die vaak voor ons verborgen blijven, maar wel degelijk van grote invloed zijn. Het laat ook zien waar we zelf het beste mee aan de slag kunnen gaan als we effectief willen verduurzamen. Breng daarom jouw eigen impact top 10 in kaart en ontdek waar jij het beste mee aan de slag kunt gaan.

Doe de test op: https://www.mijnverborgenimpact.nl/
En verbaas uzelf! We vinden het leuk als je de uitkomst met ons deelt via mbuys@dds.nl of in de kerkapp.

Tot slot een mooi motto waarin ons streven mooi is verwoord:
De beste leraren zijn degene die je laten zien waar te kijken, maar niet vertellen wat te zien

De groep ‘Groene kerk, groen geloven’.

Meer berichten