Weeknieuws 17 maart 2024

maart 13, 2024

Weeknieuws 17 maart 2024

Zondag 17 maart    
10.00 uur Oude Kerk           ds. B.W.J. de Ruyter


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 17 maart

Bij de dienst
Zondag 17 maart is de vijfde zondag van de Veertigdagen (zondag Judica). De
oudtestamentische lezing is Jeremia 32:1-15 en 42-44 en de evangelielezing Johannes 12: 20-
33. Samen met een aantal Grieken is Jezus in Jeruzalem voor het Pesachfeest. Dit leidt tot een
boeiend gesprek over wat we van het leven verwachten.
Wim de Ruyter

Organist
Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Babet van Buuren mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
5e zondag in de 40-dagentijd.
Een boodschap voor jou! Jezus vertelt over zijn dood, Johannes 12:20-33.
Een brief zonder naam… Wat zou jij doen als je een envelop vond zonder naam erop? Zou je
hem openmaken? Stel dat je hem openmaakt en er zit een briefje in met de tekst: ‘Jezus is
geweldig.’ Aan wie zou je de brief dan geven? Waarom? In het verhaal van vandaag klinkt de
stem van God. God vertelt hoe geweldig Jezus is. Hij vertelt het niet voor Jezus zelf, maar
voor de mensen die erbij staan.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Kerk in actie Werelddiaconaat en algemeen kerkelijk werk.
Bij de uitgang is de orgelfondscollecte.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Toelichting zondag 17 maart: Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda
In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame
stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De stripverhalen gaan
over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema’s zoals gezondheid, voeding, christelijke
normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter
lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land
waar men nooit meer een genocide wil meemaken. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken
verspreiden, waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen.
Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je de verspreiding van leerzame
stripboeken onder Rwandese kinderen.

Pastoraat
Hilda Schriel van de Joke Smitkade in Vlaardingen is vrijdag vanuit het Marnix
revalidatiecentrum thuisgekomen.

In memoriam Margaretha Roepers
17 juli 1934 – 28 februari 2024
Op 28 februari 2024 is overleden Margaretha Roepers in de leeftijd van 89 jaar.
Zij woonde Boskamp 98, 3155 PA Maasland.
De dichter Guido Gezelle dichtte:
Het leven is: een krijgsbanier,
door goed’ en kwade dagen.
….
Het leven is: de kruisbanier
tot in Gods handen dragen.
Deze woorden geven weer hoe Margreet haar leven heeft ervaren. Met de Tweede
Wereldoorlog, de scheiding en haar strijd om de voogdij over haar zoon Robert heeft
Margreet het dragen van de krijgsbanier wel gekend in haar leven. Maar Margreet heeft haar
haar vaandel moedig hoog gehouden. Tot aan Koningin Juliana toe heeft zij haar strijd om
haar zoon ingezet. Met liefde heeft Margreet deze gewonnen, dankzij de kracht die zij in
Jezus Christus ontvangen heeft. Hij droeg zijn krijgsbanier, zijn kruis op zijn rug. Hij had Zijn
liefde voor ons in zijn ogen staan, Hij heeft alles volbracht. En zó werd Zijn krijgsbanier een
kruisbanier. Margreet wist: In Christus ben ik overwinnaar voor altijd. Daarom heeft Margreet
met veel liefde veel kunnen betekenen voor Robert, later voor Femke, haar kleinzonen Steven
en Tobias en de vele mensen om haar heen. Zij heeft met het weinige dat zij had veel aan de
mensen kunnen geven – met liefde! Na haar voltooide leven verlangde Margreet ernaar om bij
God te zijn.
Als jij je voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn,
als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegaan, maar thuis gekomen.
De dankdienst voor het leven van Margreet heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 maart in de
Oude Kerk te Maasland, waarna de familie haar begeleid heeft naar het crematorium.
Ds. Rianne Noordzij

In memoriam Johanna Vreugdenhil – van Hemert
2 september 1933 – 1 maart 2024
Op 1 maart 2024 is overleden Johanna Vreugdenhil – van Hemert in de leeftijd van 90 jaar.
Zij verbleef de laatste periode van haar leven in de Vloot, Maassluis.
Op 7 maart hebben wij tijdens de dankdienst voor haar leven Joop herdacht met woorden en
muziek. Joop hield van de koeien en de schapen in het land, de bomen, de bloemen en de
vogels. Joop kon zo genieten in de natuur. Juist daar heeft zij ervaren dat God heel dicht bij
haar was. Ze zag die vlinder, die vogel, alsof God wilde zeggen: Ik ben bij jou. De boog in de
wolken, een teken van trouw vertelt: God houdt van jou.
Toen ik haar vorig jaar juni na haar herseninfarct bezocht in het Zonnehuis vertelde ze over
haar herinneringen met Sijb die ruim 5 jaar eerder was overleden. Samen hebben zij veel
gewandeld en gefietst en zij genoten daar zo van. Zij miste Sijb heel erg.
Zij vertelde ook over haar dochters en dat zij zo veel voor haar betekende. Joop was altijd
geïnteresseerd in haar klein- en achterkleinkinderen. Joop heeft in haar leven veel mogen
betekenen voor anderen.
Maar Joop vond het wel moeilijk om haar emoties onder woorden te brengen of om haar
gevoel te uiten. Daarom was muziek haar liefde. Ze zong graag bij Hosanna. Met zingen raak
je een snaar die je niet onder woorden kan brengen. Om met de woorden van psalm 108 te
zeggen: “Ik wil muziek maken en zingen”.
O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik.
Als eens mijn eigen adem stokt,
dan draagt mij uw muziek.
Wij hebben het lichaam van Johanna Vreugdenhil – van Hemert begraven op de Algemene
Begraafplaats te Maasland.
Ds. Rianne Noordzij


Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 10 maart, met de hartelijke
felicitaties, gegaan naar het echtpaar dhr. C. van Walsum en mevr. P.M. van Walsum – Streijl,
Plantage 37, zij waren 5 maart 60 jaar getrouwd en met de hartelijke felicitaties naar mevr. A.
Sonneveld- Dijkshoorn, Drie Hoeven 37, zij is op 4 maart 90 jaar geworden.

Activiteiten
Inzamelochtend rommel- en boekenmarkt 16 maart
We staan weer voor u klaar op zaterdagochtend 16 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 uur, bij onze
opslag aan de Westgaag 104.
Maakt u ons weer blij met schone, onbeschadigde en verkoopbare marktwaar?
Alvast onze hartelijke dank.
N.B.: oude tv-toestellen, computers en videoapparatuur vinden geen aftrek meer op de
rommelmarkt, daarom nemen wij die niet meer op in onze voorraad.
De activiteitencommissie

Brei- en kledingrepareercafé 16 maart
Van 11.00 – 13.00 uur is er gelegenheid om met elkaar in de Oude kerk te breien en/of kleding
te repareren. Welkom!

Repair Café Maasland 16 maart
Repair cafés zijn gratis ontmoetingsplekken waar je samen aan de slag gaat om kapotte
spullen te repareren. Elke 3e zaterdag in de maand zijn we geopend van 13.00 uur tot 16.00
uur in De Oude Pastorie op het Kerkplein in Maasland. In de Oude Pastorie is gereedschap en
materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Ook zijn er deskundige
vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.
We zien u graag verschijnen en helpen U graag!

Koffiedrinken Oude Pastorie 20 maart
Op elke derde woensdagochtend van de maand kunt u in de Oude Pastorie een kop koffie
drinken van 10.00 uur – 11.30 uur. Gezellig wat met elkaar kletsen met een lekkere kop koffie
en een heerlijk stuk koek. U bent van harte welkom!


Wandelen in de 40-dagentijd
In de 40-dagentijd wordt er weer elke dag, met uitzondering van de zondag, gewandeld in Midden-Delfland. We beginnen om 09.00u en na een korte gebedsviering gaan we op weg voor een wandeling van ongeveer 30 minuten.
We praten na over de lezingen of gewoon over het weer van de dag. Na afloop drinken we
gezamenlijk een kopje koffie/thee. Je hoeft je niet van te voren op te geven. In Maasland
vertrekken we altijd vanuit parochiecentrum De Link en eindigen we om beurten in De Link,
de Oude Kerk of de schietvereniging.
Vrijdag        15    Maasland       De Link
Zaterdag     16    Den Hoorn
Maandag    18    Maasland       Oude Kerk
Dinsdag      19    Den Hoorn
Woensdag   20   Schipluiden
Donderdag  21   Maasland       De Link
Vrijdag         22   Den Hoorn
Zaterdag      23   Schipluiden


 

 

 Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten