Weeknieuws 31 maart 2024

maart 27, 2024

Weeknieuws 31 maart 2024

Vrijdag 29 maart                  Goede Vrijdag
19.30 uur Oude Kerk           ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege
19.30 uur Singelhof             ds. B.W.J. de Ruyter, avondmaalsviering voor ouderen

Zaterdag 30 maart              Stille Zaterdag
21.30 uur Oude Kerk          ds. B.W.J. de Ruyter, paaswake

Zondag 31 maart                1e Paasdag
10.00 uur Oude Kerk          ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, gezinsdienst


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van vrijdag 29 maart
In de Oude Kerk speelt Reinier Kroos op het orgel en Leo Hans Koornneef speelt op de piano
in Singelhof.
Het collectedoel is: Streekverband de Tien en algemeen kerkelijk werk.

Kerkdienst van Stille Zaterdag 30 maart
21.30 uur Oude Kerk ds. B.W.J. de Ruyter, paaswake
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kerkdienst van 1 e Paasdag zondag 31 maart
10.00 uur Oude Kerk ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, gezinsdienst
Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen zijn. Om samen te genieten van het leven, maar
ook om elkaar te troosten en te steunen als dat nodig is. Jezus heeft laten zien wat het betekent
dat God naar mensen omziet. Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg
naar Gods koninkrijk. Wie daar iets van ervaart, kan dankbaar zeggen: Wat goed dat jij er
bent!

Organist
Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Anne Hanemaaijer mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
1 e Paasdag wordt de oppas verzorgd door Laura de Vries.

Kinderkerk
31 maart Pasen – Waar ben je? Jezus is opgestaan, Johannes 20:1-18


Het nieuwe licht!
Iemand vertelt: ‘De afgelopen dagen hebben we gedacht aan Jezus, die stierf aan het kruis.
Zijn vrienden hebben zijn lichaam in een graf gelegd, met een grote steen ervoor. Ze wisten
niet of ze hem ooit nog terug zouden zien. De wereld was donker voor hen geworden, het leek
op een nacht waar geen einde aan zou komen. Maar op de derde dag gebeurde er een wonder.’
Doe allemaal je ogen open. Iemand vertelt: ‘Op de derde dag zagen de leerlingen dat de steen
was weggerold en dat het graf leeg was. Misschien knipperden ze met hun ogen in het nieuwe
licht. Jezus was opgestaan’.
Omdat het een gezinsdienst is blijf je in de kerk. Er is genoeg te doen. En….na de dienst mag
je eieren gaan zoeken.

Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen zijn. Om samen te genieten van het leven, maar
ook om elkaar te troosten en te steunen als dat nodig is. Jezus heeft laten zien wat het betekent
dat God naar mensen omziet. Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg
naar Gods koninkrijk. Wie daar iets van ervaart, kan dankbaar zeggen: Wat goed dat jij er bent!

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Kerk in actie werelddiaconaat en algemeen kerkelijk werk.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Toelichting zondag 31 maart: Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust.
Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze
aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.
Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of
foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de
horecasector.
Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kansarme jongeren in
Colombia met een opleiding en het vinden van werk.

2e Paasdag Emmaüswandeling
Op tweede Paasdag organiseren de Maaslandse kerken een Emmaüswandeling. We beginnen
in De Link op maandag 1 april om 10:00 uur. Na een korte inleiding en viering gaan we in
tweetallen een aangegeven route lopen door het dorp met een paar vragen voor onderweg. De
eindbestemming is de Oude Kerk.
De mensen die niet goed ter been zijn, kunnen om 10:45 direct naar de Oude Kerk komen om
gezamenlijk de viering af te ronden. Aanmelden is niet nodig en iedereen kan meedoen. Ook
bij regen kan het doorgaan, dan lopen we onder de paraplu.
We wensen u een zonnige en inspirerende 2e Paasdag.
Werkgroep Oecumene

Pastoraat
Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van afgelopen week, met de hartelijke
groeten, gebracht naar mevr. H. Schriel – Fijn, Joke Smitkade 47 in Vlaardingen

Pastoraat

Omzien naar elkaar
Dicky Jordaan uit de Singelhof is in afwachting van opname in een hospice.

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van afgelopen week, met de hartelijke
groeten, gebracht naar mevr. H. Schriel – Fijn, Joke Smitkade 47 in Vlaardingen en naar
mevr. L. Keijzer – Huisman, Klein Huis te Velde 1.

Het Paastriduüm. Op naar Pasen!
Met Witte Donderdag begint het Paastriduüm, de Paasdriedaagse zou je kunnen zeggen. Drie
dagen waarop wij Jezus’ lijden, sterven en opstanding herinneren. Stilstaan bij de weg die
Jezus is gegaan is stilstaan bij je eigen leven. Alle pieken en dalen van een mensenleven
worden in deze week weerspiegeld: verwachtingsvol vooruit kijken, bittere teleurstelling, een
confrontatie met je eigen afhaken en dan tóch ervaren dat Gods liefde sterker is dan alles.
De liturgie is één doorlopende viering van Witte Donderdag, het doven van de Paaskaars op
goede Vrijdag tot een open einde van de Paaswake waar het Licht ontstoken wordt.
De diensten zullen dan ook niet met een zegen worden afgesloten, maar wel met een lied als
‘scharnier’ naar de volgende dienst.
Kom en maak het mee, het exodusverhaal, door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons
aan de dood ontkomen.
Met Pasen vieren wij uitbundig het feest van het leven tijdens de gezinsdienst. Enne….komt u
ook ontbijten?
En natuurlijk kunnen de kinderen na de dienst eieren gaan zoeken.

Activiteiten

Meiden van Maasland als zwervers… Paasactie voor de Pauluskerk
De Pauluskerk biedt een vangnet aan de meest kwetsbare mensen in de stad. Meiden van
Maasland, eetgroep 12+, organiseren een Paasontbijt in de Oude Kerk. Als zwervers slapen
wij de Paasnacht in de Oude Kerk. Wij hebben dan wel een dak boven ons hoofd….
Met koekjesbakken hebben deze jonge dames al ruim €580,- opgehaald. Met dit Paasontbijt
sluiten zij deze actie af en brengen zelf het geld naar de Pauluskerk in Rotterdam.
Op 1e Paasdag 31 maart 2024 is er een Paasontbijt vóór de dienst. Vanaf 8.45 staat er een
buffet klaar. De kosten zijn €10,- p.p.. Alleen vandaag en morgen nog (bij verschijnen van dit
artikel 28 en 29 maart) nog aan te melden bij Yvonne Voogt pwyv65@gmail.com o.v.v. xx
personen. De betaling kan contant bij binnenkomst worden gedaan.
Zaterdag worden de boodschappen gedaan.
Masalant speelt tijdens de dienst en zal tijdens het ontbijt ‘inspelen’. Graag zelf bord, glas en
bestek meenemen.Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten