Bidstond Kerkenwerk PG Maasland – Waar bent u God?

april 30, 2024

Bidstond Kerkenwerk PG Maasland – Waar bent u God?

Craig Groeschel schreef een  boek: Hope in the Dark. (Hoop in de duisternis).
Hij schreef over herkenbare zaken waar we allemaal mee te maken krijgen in ons leven. We worstelen met geestelijke vragen. Waar is God als je de verschrikkingen ziet op TV en leest in de kranten. Maar ook persoonlijk leed roept zoveel vragen op…waarom overkomt mij en anderen zoveel verdriet?
Een goede God zou dat en dat toch niet laten gebeuren?! Je kunt je zo machteloos voelen….je worstelt hiermee.
De schrijver kende iemand met groot persoonlijk verdriet, zijn pijn was voelbaar, maar ondanks zijn pijn wilde hij op God vertrouwen. Alleen kon hij op dat moment de pijn die hij voelde niet in overeenstemming brengen met het beeld van God waarin hij wilde geloven.
Het boek is bedoeld voor al diegenen die hun weg proberen te vinden als zij zich midden in een crisis bevinden. Wanneer je je weg in een donker dal probeert te vinden is het lastig het licht te zien. Je wilt graag geloven, maar je vindt het moeilijk om de hoopgevende boodschap van het christelijk geloof in overeenstemming te brengen met je levensomstandigheden.
Het Bijbelboek Habakuk is interessant om eens te lezen. Deze profeet worstelde ook met grote vragen. Hij bleef op Gods antwoord wachten en op Hem vertrouwen.

Al zou de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok geen druiven opleveren, al zou
de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal staan, toch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God die mij redt!
Habakuk 3:17 en 18

Op woensdag 15 mei a.s. van 19.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom op de maandelijkse bidstond in de Oude Pastorie.

Een gebedsaanvraag kan via e-mail: cs.schaaf@hccnet.nl of carinawesterhof@hotmail.com

 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer